nfz.lublin.pl

Reklama

Najnowsze artykuły:

Wątpliwości związane z tym, kto odpowie za niezapłacone podatki w przypadku spółki z o.o. w organizacji, wyjaśniła[b] Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 26 czerwca 2008 r.

od dnia 4 czerwca do dnia 6 czerwca 2007 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 26-28 lutego 2008 r.; od dnia 3 lipca do dnia 5 lipca 2007 r. - zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach ...

Kliknij "Akceptuję i przechodzę do serwisu", aby wyrazić zgody na korzystanie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych, dostęp do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich ...

Dzisiaj w „Wieściach ze świata w telegraficznym skrócie”: Sins of a Solar Empire odnosi sukcesy również w Europie, E3 bez Księcia, dodatki do UTIII, Steel Fury zawita na Stary Kontynent, ...

(Dz.U.UE C z dnia 26 czerwca 2008 r.) Podstawą niniejszej publikacji jest art. 6 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów ...

Na tego rodzaju muzyczne przeżycie mogli liczyć uczestnicy niezwykłego koncertu, który 26 czerwca 2008 miał miejsce w samym sercu Helsinek, w parku Kaisaniemi.

Przy wydawaniu swoich gier 8Bit Games Ltd. współpracuje m.in. z firmą Sony Interactive Entertainment. Ostatnim dziełem twórcy jest Elefunk. Premiera produkcji nastąpiła 26 czerwca 2008.

Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o ratyfikacji ...

Pytanie: Dnia 5 czerwca 2008 wystawiono fakturę na roboty budowlano-montażowe na podstawie protokołu odbioru z terminem płatności 26 czerwca 2008 r.... Pytanie: Spółka z o.o. w 2003 r. zapisem ...

pomoc w kreowaniu oblicza miasta i przykładną współpracę z samorządem terytorialnym – na wniosek Prezydenta Jaworzna Pawła Silberta i Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Ciołczyka uchwałą numer ...

Dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci ... w szczególności wyroki: z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie C-284/06 Burda, Rec. s. I-4571, ...

Należy określić tę wartość procentową w odniesieniu do roku winiarskiego 2007/2008. Ponieważ następny rok winiarski rozpoczyna się dnia 1 sierpnia 2007 r., niniejsze rozporządzenie powinno mieć ...

nfz.lublin.pl | Bitcoin | Bank

Copyright © 2024. All Rights Reserved.